Sunday, 18 March 2012

ဒီေန႔ေကာင္းဖို႔သာ အဓိက


ၿပီးဆံုးသြားတဲ့ အတိတ္အေၾကာင္း....
ျဖစ္မလာေသးတဲ့ အနာဂတ္ အေၾကာင္းေတြကို
မလိုအပ္ဘဲ ေတြးေတာေနၿပီး
စိတ္ပင္ပန္းမေနသင့္ပါဘူးေလ....
မေသခင္မွာ ကိုယ္တစ္ကယ္ ပိုင္တဲ့
ပစၥဳပၸန္ တစ္ခဏေလးမွာပဲ
စိတ္ကို တည့္တည့္ ခ်ထားၿပီး
လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာကုိ
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္
တကယ္ေတာ့......
ဒီေန႔ သူငယ္ခ်င္းလုပ္တဲ့ အလုပ္သာ
ေကာင္းဖို႔အဓိကပါ။

0 comments:

Post a Comment